Naszi Patroni 

Papież Jan Paweł  II

(1920 - 2005)

P

rzyszły papież, Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku.

Szkołę podstawową ukończył w 1929 roku, a w 1938 roku średnią i przeniósł się

do Krakowa. Rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po wybuchu wojny przerwał studia, a w latach 1940-1941 pracował fizycznie – w kamieniołomie i zakładach chemicznych. Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego.

 

1 listopada 1946 otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy,

w następnych latach wyjeżdża do Rzymu na studia teologiczne, a w 1948 rozpoczyna pracę kapłańską w parafii Niegowić koło Bochni.

 

Studiuje równolegle na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej. Od 1951r. wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym oraz pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 4 lipca 1958 roku Karol Wojtyła zostaje mianowany biskupem tytularnym, a 28 wrzesnia 1958 konsekrowany na biskupa.

Kolejny etap w życiu przyszłego papieża to 30 grudnia 1963 roku nominacja na arcybiskupa metropolitę krakowskiego. 29 maja 1967 zostaje mianowany kardynałem.

A 16 października 1978 roku zostaje wybrany papieżem i przyjmuje imię Jan Pawel  II.

Jan Pawel II był pierwszym papieżem Słowianinem i od ponad czterystu lat pierwszym, który nie był Włochem. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii, a trwał 27 lat. Jan Pawel II zmarł  2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. W czasie swojego pontyfikatu odbył 102 pielgrzymki (w tym 7 oficjalnych i 1 nieoficjalną do Polski), spotykał się z najwyższymi ówczesnymi głowami państw świata. Wydał Nowy Kodeks Prawa Kanoniczego, Katechizm Kościoła Katolickiego. Ogłosił błogosławionymi 1267 osób, a ponad 450 kanonizował.

 

1 maja 2011 roku Jan Pawel II został beatyfikowany.

 

Jan Karol Chodkiewicz

(1560-1621)

H

 

etman wielki litewski , znakomity strateg, zaliczany do najwybitniejszych wodzów i przedstawicieli staropolskiej sztuki wojennej. Od najmłodszych lat trenowal wszystkie szlacheckie „dyscypliny rycerskie”, był inteligentny, dowcipny, łatwo nawiązywał kontakty towarzyskie. Wykształcenie zdobył na Jezuickiej Akademii Wileńskiej. W latach 1586-1589 studiował wraz z bratem Aleksandrem filozofię i prawo w Jezuickiej Akademii w Ingolstadt.

 

Był dowódcą wojsk Rzeczypospolitej w czasie wojny polsko-szwedzkiej o Inflanty (1600-1611). Odniósł zwycięstwo nad liczniejszą armią króla Szwecji Karola IX pod Kircholmem, gdzie w znakomity sposób wykorzystał siłę uderzeniową ciężkiej jazdy konnej (husarii). Zdobył Parnawę, rozbił flotę szwedzką pod Salis. Brał udział w wyprawach na Smoleńsk (1611) i Moskwę (1617-1618), które doprowadziły do przyłączenia do Rzeczypospolitej ziem: smoleńskiej, czernichowskiej i siewierskiej. Zmarł na zamku chocimskim w trakcie obrony Chocimia przed Turkami, na dwa tygodnie przed ich odwrotem.

Potomek możnego rodu litewskiego, był świetnym administratorem odziedziczonych lub powierzonych sobie dóbr. Wznosił liczne zamki, obwarowywał miasta, fundował kościoły, klasztory i szkoły dla jezuitow.  

© 2013 www.polskaszkolacroydon-cpalace.co.uk